Siirry sisältöön

Avainluvut 2020

Avainmittarit pähkinänkuoressa

Avainmittarien tarkenteet: vuoden 2020 yhteishakujen Diakin hakukohteiden hakijamäärät yhteensä jaettuna Diakin hakukohteiden aloituspaikoilla; tuorein tieto valmistuneiden työllisyydestä eli vuonna 2017 tutkinnon suorittaneiden tilanne vuoden 2018 lopussa.

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Yhteensä opiskelijoita on hieman yli 3 000. Diakin kampukset sijaitsevat Helsingissä (59 % opiskelijoista), Pieksämäellä (13 % opiskelijoista), Porissa (13 % opiskelijoista), Oulussa (10 % opiskelijoista) ja Turussa (5 % opiskelijoista).

Diakissa tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Tuoreimmissa työllistymistä kuvaavissa tuloksissa Diak on Suomen korkeakoulujen kärkisijalla 87,9 prosentin valmistuneista ollessa päätoimisesti työllisiä vuosi valmistumisen jälkeen.

Suoritetut tutkinnot

Vuonna 2020 yhteensä 601 Diakin opiskelijaa suoritti AMK-tutkinnon. Valmistuneiden lukumäärässä Diakin tutkintotavoite (640) alitettiin. Luvut kertovat COVID-19-pandemian vaikutuksesta valmistumisen viivästymiseen. Valmistuneiden määrät vuosittain ja koulutuksittain on esitetty alla olevassa graafissa

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita valmistui vuonna 2019 yhteensä 76. YAMK-tutkintojen määrä ylitti Diakille asetetun tavoitteen (61). YAMK-tutkintojen kehitys tutkintonimikkeittäin on esitetty graafissa.

Vetovoima

Diak on haluttu opiskelupaikka ja sijoittuu toistuvasti kärkijoukkoon korkeakoulujen vetovoimaisuuden vertailuissa. Yhteenlaskettu vetovoima vuonna 2019 oli 11,8 hakijaa / aloituspaikka (Diakin hakukohteiden hakijamäärät yhteensä jaettuna Diakin hakukohteiden aloituspaikoilla).

Vuoden 2020 yhteishauissa Diakin koulutuksista kaikkein vetovoimaisimpia olivat sosionomi (AMK) -koulutuksen monimuoto- ja päivätoteutukset, joihin oli 19/23 hakijaa aloituspaikkaa kohden. Myös sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, oli suosittu hakukohde (21,7 hakijaa/aloituspaikka).

Talous

Diakin liikevaihto toimintavuonna 2020 oli noin 23,4 miljoonaa euroa, josta valtion perusrahoitusta oli 20,3 miljoonaa euroa. Kulut olivat yhteensä 22,3 miljoonaa euroa.

Diakin tilikauden 2020 liikevoitto oli lähes 1,2 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto lähes 1,7 miljoonaa euroa. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi ja se näkyy taloudessa erityisesti toteutumattomina kustannuksina. Muun muassa matkustaminen väheni merkittävästi. Tilikauden tulokseen vaikutti myös sijoitusomaisuuden realisoitumaton arvonnousu 335 057 euroa, joka kirjataan tulosvaikutteisesti.