Siirry sisältöön

Diak  Vuosikatsaus 2020

Diak on ylivoimaisesti suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Tarjoamme sosiaalialan koulutuksen lisäksi terveys-, kirkon ja tulkkauksen alojen koulutusta. Olemme mukana koulutusalojemme alueellisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessa kehittämisessä mm. hanketoiminnan kautta.

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset Helsingissä, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diakissa on noin 3 000 opiskelijaa ja 250 henkilökunnan jäsentä.

Poikkeuksellinen vuosi

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja jää historiaan pandemian vuotena. COVID-19 muutti lyhyessä ajassa maailmaa ja ihmisen käyttäytymistä. Paluuta aikaisempaan ei enää ole, vaan joudumme hyväksymään sen, että pandemioita tulee jatkossakin ja meidän täytyy elää ja toimia yhteisöissämme uudella tavalla.

Vuosi 2020 tarjosi meille uusia mahdollisuuksia ja monia haasteita. Pandemian jälkeinen yhteiskunnallinen tilanne tulee olemaan haastava, mutta Diakilla on osaamista ja vahvuutta vastata myös uusiin kompleksisiin ongelmiin.

Lue toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntusen katsaus vuoteen 2020

Kohokohdat

Kevätlukukausi 2020

 1. Tammikuu: Strategia valmistui

  Diakin hallitus päätti uudesta strategiasta vuosille 2021–2030. Se vahvistaa valtakunnallisuutta kehittämällä liikkuvan kampuksen palvelumallia, perustamalla koulutuksen osaamiskeskittymiä ja keskittämällä osaamista kolmeen kampukseen.

 2. Helmikuu: Mentorointiohjelma lanseerattiin

  Alumnien ideoima mentorointiohjelma käynnistyi Diakissa. Mentorointi on menetelmänä yksinkertainen ja perustuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen.
  Mentori, eli Diakista valmistunut, saa puolen vuoden ajaksi aktorikseen ​Diakin opiskelijan.

 3. Maaliskuu: Siirtymä etäopiskeluun

  Koronapandemian vuoksi korkeakoulun toiminta siirtyi täysin etänä toteutettavaksi. Siirtymä tapahtui Diakissa tilanteeseen nähden todella sujuvasti.

 4. Huhtikuu: Saimme huippuarviot

  Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden valtakunnallisen uraseurantakyselyn tulosten mukaan Diakista valmistuneet arvioivat tutkintoaan ja sen jälkeisiä työllistymismahdollisuuksia valtakunnan parhaiten. Kysely lähetettiin vuonna 2014 valmistuneille sekä alemman- että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tehneille. Tutkimuksen toteutti Opetushallitus.

 5. Toukokuu: TKI-toiminnan 5. vuosikirja julkaistiin

  Diak julkaisi viidennen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vuosikirjan. Siinä kuvataan osallistavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä yhteiskehittämisen lähtökohtia. Julkaisusta saa osviittaa, mitä mahdollisuuksia ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta tarjoaa.

Syyslukukausi 2020

 1. Elokuu: Kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus alkoi

  Diak ja Arcada aloittivat uudenlaisen kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen. Koulutusohjelman opiskelijat suorittavat puolet opinnoista ruotsiksi ja puolet suomeksi. Koulutus vastaa akuuttiin tarpeeseen sairaanhoitajista, jotka voivat antaa hoitoa molemmilla kotimaisilla kielillä.

 2. Syyskuu: Vetovoima kasvoi

  Arvomaailmamme ja työllistymistä tukevat koulutusohjelmamme puhuttelivat hakijoita ja tämä näkyi Diakiin hakeneiden määrän kasvamisena. Diak veti hakijoita aiempaa vuotta enemmän sekä kevään että syksyn yhteishauissa.

 3. Lokakuu: Kansainvälistyminen syveni

  Diakissa luotiin kansainvälinen toimenpideohjelma. Jatkoimme eurooppalaisen korkeakouluverkoston, 3IN-allianssin rakentamista allianssiyhteistyönä kuuden korkeakoulun kanssa. Korkeakouluverkostolla on yhteensä 95 000 opiskelijaa ja henkilökuntaa 8 000.

 4. Marraskuu: Osallisuutta parannettiin kansainvälisesti

  Express Yourself! -hankkeessa edistettiin sosiaalista osallisuutta, opiskelumotivaatiota ja koettua hyvinvointia eri puolilla Eurooppaa. Koulutuskokonaisuuden vaikutukset todennettiin Diakissa nuorille kehitetyllä 3X10D®-elämäntilannemittarilla. 75 % hankkeen vaikutuspiirissä olleesta opiskelijasta kertoi opiskelumotivaationsa nousseen. Elämäänsä erittäin tyytyväisten opiskelijoiden osuus kasvoi 54 prosentista 69 prosenttiin.

 5. Joulukuu: Saimme laatuleiman

  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti Diakin laatujärjestelmän uusinta-auditoinnin ja antoi korkeakoululle laatuleiman. Diakin laatujärjstelmän kokonaisuus sai parhaan mahdollisen arvioinnin.

Avainluvut

677 kpl tutkintoja

77 % määräajassa valmistuneita

69 vaikuttavaa hanketta

13056 jatkuvien opintojen opintopisteitä

Koulutus

Korkealaatuista opetusta ja uusia avauksia

677 suoritettua tutkintoa

Vuonna 2020 otimme digiloikan opetuksessa, kun pandemian myötä opetus, opiskelijapalvelut, kansainvälinen toiminta ja tapahtumat siirrettiin voimakkaasti verkkoon. Vuoden aikana kehitettiin useita uusia koulutusohjelmia. Diakin laatujärjestelmän auditoinnissa syksyllä 2020 koulutuksen laadunhallinta arvioitiin edistyneeksi."Tutkinnon avulla saavutan haaveeni"

Raquel Alvo Santos, 21, sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksen opiskelija


"Etänä järjestetyt opiskelijatapahtumat ovat edistäneet yhteisöllisyyttä"

Jesse Perttula, 24, sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutuksen opiskelija

Innovaatiotoiminta

Diakia tarvitaan poikkeusaikoina

275 julkaisua

Diakille myönnettyä ulkopuolista rahoitusta kohdistui vuonna 2020 esimerkiksi työ- ja opiskelupaikan ulkopuolella olevan väestön osallisuuden ja työkykyisyyden tukemiseen, korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen ja pudokkuuden ehkäisemiseen sekä vaikeissa olosuhteissa työskentelevien yrittäjien muutostilanteiden tukemiseen. 


Nuoret keskiössä

Sekasin Kollektiivin tavoitteena on huolehtia, etteivät nuoret jää yksin. Diak on viime vuosina tehnyt tiivistä yhteistyötä Kollektiivin kanssa. Toiminnanjohtaja Satu Raappana on Diakin työelämän neuvottelukunnan jäsen ja Diakin alumni.


Express yourself!

Hankkeessa vietiin eurooppalaisiin kouluihin Suomessa kehitettyjä osallisuuden hyviä käytäntöjä.


Helsingin-kampuksen aluevaikuttavuus

Diakin suurimmalla kampuksella tehdään valtakunnallisesti vetovoimaista sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen alan koulutusta, tutkimusta ja kehitystä.


Oulun-kampuksen aluevaikuttavuus

Diakin pohjoisimman kampuksen koulutus- ja TKI-toiminta kohdentuu Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin. Koulutuksiin hakeutuu opiskelijoita koko Pohjois-Suomen alueelta.


Pieksämäen-kampuksen aluevaikuttavuus

Itäisen kampuksemme koulutuksiin hakeutuu opiskelijoita laajalti Keski- ja Itä-Suomen alueelta. Kampukselta käsin tehdään vaikuttavaa TKI-työtä, joissa kehitetään Itäistä-Suomea.


Porin-kampuksen aluevaikuttavuus

Kampuksen koulutus- ja TKI-toiminta keskittyy Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin. Koulutuksiin hakeutuu opiskelijoita lähinnä Satakunnasta, Varsinais-Suomesta ja Tampereen seudulta.


Turun-kampuksen aluevaikuttavuus

Diakin pienimmältä kampukselta käsin tehdään vaikuttavaa valtakunnallista tulkkausalan koulutus-, tutkimus- ja kehitystyötä. Kampuksella voi opiskella ainoastaan tulkkausta ja sinne hakeutuu opiskelijoita valtakunnallisesti.

Henkilöstö

Toimintaa kehitettiin koronan kirittämänä

Henkilöstömme osoitti upeaa luovuutta ja kyvykkyyttä työyhteisömme toiminnan kehittämisessä, vaikka pandemia asetti omat haasteensa.

Kohtaamisia etäyhteyksien välityksellä

Ilse Vogtille ja Lea Rättyälle työskentely etäyhteyksien välityksellä oli tuttua jo ennen korona-aikaa. Kasvokkaisia kohtaamisia odotetaan kuitenkin jo toiveikkaasti.