Siirry sisältöön

Henkilöstö

Henkilöstömme osoitti upeaa luovuutta ja kyvykkyyttä työyhteisömme toiminnan kehittämisessä koronavuodesta riippumatta.

Yhteistyö sujuvoitui

Loppuvuoden pulssikysely kertoi, että työvireemme ja voimavaramme olivat hyvällä tasolla ja työyhteisönä olemme onnistuneet toistemme sparrailussa sekä tukemisessa. Vahva voimavaramme on kokemuksemme työn merkityksellisyydestä, joka on noussut jo useampana vuonna henkilöstökyselymme parhaaksi tulokseksi.

Yhteistyön sujuvoittaminen valikoitui keskeiseksi teemaksi työyhteisömme kehittämisessä. Selkiytimme prosessejamme ja kehitimme yhteistyökäytäntöjä tulosalueiden ja tiimien kesken sekä tukipalveluiden osalta.

Toteutimme yhteisiä henkilöstökoulutuksia ja työpajoja mm. oman työn hallinnasta, saavutettavuudesta, digipedagogiikasta, tiedonhallinnasta ja tietojärjestelmistä, kansainvälisestä toiminnasta ja ekososiaalisuudesta. Laatutyö oli vahvasti mukana osaamisen kehittämisessä ja huipentui loppuvuoden laatuauditointiin.

Koronavuosi sai meidät kokeilemaan ja ottamaan entistä rohkeammin digitaalisia työkaluja ja uudenlaisia toteutustapoja käyttöömme sekä henkilöstökoulutuksissa että yhteisissä tapaamisissamme.

Työhyvinvoinnin teemoina 2020 olivat johtaminen (mukaanlukien etäjohtaminen), oman työn johtaminen ja sen tuki, yhteistyön kehittäminen kampuksilla sekä työterveyshuollon kanssa.

Henkilöstö lukuina

Diakissa työskenteli vuonna 2020 yhteensä 277 ammattilaista eri tehtävissä. Diak on organisoitunut neljään tulosalueeseen: rehtoraattiin, koulutukseen, innovaatiotoimintaan ja kampuspalveluihin.

Muun henkilöstön ryhmään lukeutuvat opetuksen ja TKI-toiminnan tukihenkilöstöön, IT-, infra- ja kirjastohenkilöstöön sekä henkilöstö- talous- ja viestintäpalveluihin kuuluvat työntekijät. Diakin henkilöstöstä vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut 84 prosenttia ja 18 prosentilla on tutkijakoulutus.

Diakin henkilöstöstä ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut 66 prosenttia henkilöstöstä ja tutkijakoulutuksen 18 prosenttia (tohtorin tai lisensiaatin tutkinto). Vähintään maisteritason tutkinto on näin ollen 84 prosenttia henkilöstöstä, mikä tarkoittaa 4 prosenttia nousua edelliseen vuoteen verrattuna.