Siirry sisältöön

Kohtaamisia etäyhteyksien välityksellä   

Diakin Helsingin-kampuksella työskentelevä innovaatiotoiminnan kehityspäällikkö Ilse Vogt toimii esihenkilönä Oulun-kampuksella toimivalle TKI-asiantuntija Lea Rättyälle. Heille työskentely etäyhteyksien välityksellä oli tuttua jo ennen korona-aikaa, mutta kasvokkaisia kohtaamisia odotetaan jo toiveikkaasti. 

Ilse Vogt
“Esihenkilönä toimiminen on tukemista, valmentamista, yhdessä pohtimista ja ratkaisujen etsimistä,” Ilse Vogt pohtii.

Innovaatiotoiminnan kehityspäällikkö Ilse Vogt toimii työelämäyhteyksien ja -palveluiden kehittämisen ja kumppanuustoiminnan parissa esihenkilönä 18-henkiselle tiimille, joka koostuu asiantuntijoista jokaiselta Diakin kampukselta ympäri Suomea.  

– Etäjohtaminen ja etäyhteyksien välitse toimiminen on ollut tuttua jo ennen korona-aikaakin, Vogt toteaa. 

Hän kertoo olevansa pitkän linjan diakilainen, joka aloitti uransa työskentelemällä sosiaalialan lehtorina. Sittemmin hän päätyi työskentelemään myös hankkeiden ja työelämän kehittämisen parissa, kouluttajana ja työnohjaajana ja lopulta siirtyi lehtorin tehtävistä työskentelemään täysiaikaisesti aluekoordinaattorina. 

– Yli 20 vuotta olen ollut Diakissa. Muutama vuosi sitten aloitin nykyisessä tehtävässäni ja on ollut hienoa toimia esihenkilönä asiantuntijoille.  

Vogt toimii esihenkilönä Oulunkampuksella työskentelevälle Lea Rättyälle, jolla on vankka asiantuntijatausta. Koulutukseltaan Rättyä on sairaanhoitaja, diakonissa, teologian maisteri ja terveystieteiden tohtori, jolla on yli 20 vuoden työkokemus seurakunnan diakoniatyöstä ja lähes yhtä pitkä työkokemus ammattikorkeakoulussa työskentelystäHän kokee tärkeäksi, että työnkuvasta huolimatta työn pohjimmaisena päämääränä on aina ihmisen auttaminen. 

– Aluksi toimin Diakissa diakonisen hoitotyön yliopettajana, sen jälkeen kirkon alan yliopettajana. Myöhemmin olen ollut koulutuspäällikkönä, projektipäällikkönä ja aluekoordinaattorina. Tällä hetkellä nimikkeeni on TKI-asiantuntija ja työhöni kuuluu hankehakemusten vastuuvalmistelijana toimiminenRättyä kertoo.

Onnistumisen kokemuksia vuonna 2020 

Lea Rättyä
“Siitä huolimatta, että olemme tehneet töitä etäällä, emme ole työyhteisönä etääntyneet,” Lea Rättyä sanoo.

Rättyä toteaa vuoden 2020 olleen Diakille tärkeä koronapandemian tuomista haasteista ja rajoituksista huolimatta. Uusi strategia ja laatuauditoinnin läpäiseminen olivat merkittäviä kohokohtia, kuten myös lukuisten uusien hankkeiden käynnistyminen 

– Koronasta huolimatta minulla on hyviä muistoja ja onnistumisen kokemuksia viime vuodesta, Rättyä toteaa. 

Myös Vogt kertoo vuoden olleen poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta työntäyteinen ja onnistunut. Hän kiittelee Diakia etätyöhön annetuista välineistä ja tuesta, joka on mahdollistanut työnteon kotoa käsin. 

– Esihenkilönä olen kuitenkin miettinyt sitä, että miltä uusista työntekijöistä tuntuu aloittaa uudessa työpaikassa etänä. Olen yrittänyt pitää huolta, että hekin pääsevät mukaan osaksi työyhteisöämme ja perehdyttämiseen on panostettu erityisen paljon. Olen pyrkinyt huolehtimaan työhyvinvoinnista kaikkien tiimiläisten kohdalla kannustamalla heitä kynnyksettömään yhteydenottoon. On tärkeää kuunnella ja tulla kuulluksi. 

Katse kohti tulevaa 

Sekä Vogt, että Rättyä kertovat odottavansa toiveikkaasti kasvokkaisten kohtaamisten mahdollistumista vuoden 2021 aikana.  

– Nauroimme tiimimme kanssa etäkahveilla, että pitää ottaa tuijottelutuokio” käyttöön seuraavassa kasvokkaisessa kohtaamisessa. Siinä sitten näkee, että onhan tuossa ihmisessä muutakin kamerasta nähtyjen kasvojen lisäksi, Vogt nauraa. 

Lisäksi hän odottaa vuodelta 2021 Diakin uuden strategian jalkauttamista ja uudistumistoimenpiteitä. 

– Vuoden 2020 aikana toteutimme innovaatiotoiminnan tulosalueella ison rakenteellisen uudistuksen, jossa mm. perustimme  kehittämis- ja palvelutiimejä. Nyt näyttää siltä, myös henkilöstökyselyn mukaan, että onnistuimme uudistuksessa hyvin.

Rättyä kertoo toivovansa, että työtä voidaan jatkaa samanlaisella innolla ja yhteistyöllä Diakin strategiasta ja arvopohjasta ammentaen myös vastaisuudessakin. 

Koronarajoitusten helpottamista odotetaan myös vapaa-ajan aktiviteettien puolesta. Vogt kertoo nauttivansa elokuvissa ja teatterissa käymisestä, mikä on ollut korona-aikana tauolla. Helsingin kantakaupungissa asuva Vogt kertoo nauttivansa kaupungin sykkeestä ja pitkistä kävelylenkeistä pitkin pääkaupungin rantoja. 

Oulunsalossa asuva Rättyä kertoo nauttivansa saunomisesta, leipomisesta, puutarhatöistä ja marjastamisesta. Neljän lapsenlapsen kanssa vietetty aika ja puuhastelu on hänelle tärkeää.

Teksti: Heidi Volotinen