Siirry sisältöön

Pieksämäki

Pieksämäen-kampuksen koulutuksiin hakeutuu opiskelijoita laajalti Keski- ja Itä-Suomen alueelta. Pieksämäen-kampus on vetovoimainen etenkin lähihoitajataustaisten opiskelijoiden jatko-opiskelupaikkana. 

Keskeiset yhteistyökumppanit 

 • Pieksämäen kaupunki    
 • Etelä-Savon koulutusverkosto 
 • Hiekanpään alueen kampustoimijat (Esedu, Seurakuntaopisto, Pieksämäen yläkoulu ja lukio ja Spesia)   
 • Vaalijalan ky. ja Savas
 • Essote, Sosteri   
 • Keski-Savon hoivakehitys    
 • Valona-hyvinvointipalvelut, Kirkkopalvelut ry.   
 • Paiste ry., kolmannen sektorin toimijat     
 • Luonto, liikunta sekä luovan ja kulttuurialan toimijat ja yrittäjät    
 • ProAgria, Etelä-Savo    
 • ISO- ItäSuomen Sosiaalialan osaamiskeskus   
 • Itä-Suomen Yliopisto  

Verkostot 

Diak/Pieksämäen kampus toteutti vuoden 2020 aikana useita koulutukseen vahvasti sidoksissa olleita hankkeita sekä osallistunut alueen yhteistyöverkostoissa ja hankkeissa eri tavoin työelämän kehittämiseen. Hankkeiden ja opetuksen integroinnin lisäksi Oske-toreilla esiteltiin yhteistyömahdollisuuksia kytkeä koulutusta ja työelämäyhteistyötä toisiinsa.    

Pieksämäellä on kehitetty yhteistyötä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa kirkon alan opetus- ja harjoitteluyhteistyön sekä kirke-toiminnan osalta.    

Sokrahankkeen asiantuntijat ja tutkijat ovat toimineet aktiivisesti alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Sokra järjestää myös itse alueellisia ja yleisiä tilaisuuksia, jotka keräävät yhteen eri toimijatahoja. Teemoina on ollut huono-osaisuus ja osallisuuden edistäminen. Lisäksi Sokra on tehnyt yhteistyötä koulutuksen kanssa useilla Diakin koulutusten opintojaksoilla.    

SOSRAKE-osaamisverkosto -hanke on kehittänyt Etelä-Savossa ja Kainuussa rakenteellista sosiaalityötä yhdessä sote-hankekumppaneiden sekä Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa.  SOSRAKE-osaamisverkosto -hankkeessa on syksyn 2020 aikana toteutettu rakenteellisen sosiaalityön osaamiskartoitus Essoten ja Kainuun soten alueella, jonka alustavia tuloksia esiteltiin syyskuussa 2020 pidetyssä webinaarissa. Osaamiskartoituksen tulokset ovat kiinnostaneet niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti ja niitä voidaankin hyödyntää sekä käytännön työn että sosiaalialan koulutuksen kehittämisessä. 

Nostot hanketyöstä vuonna 2020 

Useat Pieksämäen kampuksen hankkeet ovat saaneet näkyvyyttä mediassa ja niissä on tuotettu koulutukseen ja työelämän kehittämiseen kytkeytyviä yhteisjulkaisuja.    

 • Parasta Etelä-Savoon -hankkeessakehitettiin luonto-, kulttuuri- taidelähtöisiä menetelmiä sote-konteksteissa yhdessä koulutus- ja työelämäkumppaneiden kanssa. Hankkeessa toteutettiin myös yhteisjulkaisu Ihmisen huoltokirja. Hyvinvointia taiteesta, kulttuurista ja luonnosta sekä menestynyt valokuvanäyttely. 
 • Uudentyyppinen työelämäyhteistyö käynnistyi ProAgrian kanssa maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin ja työuran muutostuen edistämiseksi Maatalousyrittäjän työura muutoksessa hankkeessa. Hanke kokoaa hyvinvointia ja työssä jaksamista tukevia toimintatapoja kokeillen niitä yksilö- ja pienryhmäohjauksessa sekä yhteistyössä hankkeen sidosryhmien kanssa. Jatkossa saadut tulokset jaetaan laajasti maatalousyrittäjien käyttöön.  
 • Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä 
  Hankkeessa vahvistettiin yhdessä kotihoidon vetovoimaa kehittämällä työhyvinvointia, osaamista, työprosesseja, tiedolla johtamista ja viestintää.  Kehittämistoimien täsmentäminen ja konkretisointi tehtiin tiiviissä yhteistyössä Pieksämäen kotihoidon kanssa. Hanke vastasi kohderyhmän todellisiin ja ajankohtaisiin tarpeisiin. Hanke uudisti muun muassa Pieksämäen kotihoidon visuaalista ilmettä, teki alaa näkyväksi somekampanjan avulla, loi uudet kotihoidon verkkosivut ja järjesti sosiaalisen median koulutusta kotihoidon työntekijöille.   
 • Miesten työmarkkinoille kiinnittymisen edistäminen -selvityshanke
  Hanke toteutettiin Itä-Suomen yliopiston kanssa Pohjois-Savossa haastattelemalla työllistymispalvelujen miesasiakkaita ja asiantuntijoita sekä alueella toimivien yritysten edustajia, tarkastelemalla ja mallintamalla viimeaikaista työllistymisen edistämisen kehittämistyötä sekä käymällä vuoropuhelua lähimaakuntien kanssa. Lue julkaisu. 
 • Tuumasta töihin
  Hankkeessa kehitettiin Etelä- Savon toisen asteen toimijoiden kanssa koulutuspolkujen sujuvuutta ja opiskelun tukitoimia sekä ohjausta Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien alueella huomioiden erityisesti koulutuksen osalta syrjäytymisvaarassa olevat vähemmistöjen edustajat.   
 • Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE)
  Hankkeessa kehitettiin koulutusta ja vammaisalan näkyvyyttä Etelä-Savossa.