Siirry sisältöön

Pori

Porin-kampuksen koulutus- ja TKI-toiminta keskittyy Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin. Koulutuksiin hakeutuu opiskelijoita lähinnä Satakunnasta, Varsinais-Suomesta ja Tampereen seudulta. Porin-kampus on vetovoimainen etenkin lähihoitajataustaisten opiskelijoiden jatko-opiskelupaikkana. 

Keskeiset yhteistyökumppanit 

 • Diakon 
 • Satakunnan Kansa 
 • Satasairaala 
 • SAMK 
 • Winnova 
 • Sataedu 
 • Porin perusturva 
 • Rauman sosiaali- ja terveystoimiala 
 • Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen perusterveydenhuollon toimijat 
 • Satakunnan alueellinen mielenterveys- ja päihdeverkosto 
 • Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen evankelisluterilaisten seurakunnat 
 • Turun arkkihiippakunta, Tampereen ja Lapuan hiippakunta 

Verkostot 

Porinkampus toimii Diakonin pihapiirissä. Diak ja Diakon tekevät vuosittain toimintasuunnitelman yhteisestä TKI– ja opiskelijayhteistyöstä. Keskeisimpiä yhteistyön muotoja ovat opiskelijoiden kehittämistehtävät, harjoittelut, opinnäytetyöt sekä Diakonin asukkaille järjestetyt tapahtumat. Diak, Diakon ja Satakunnan Kansa ovat järjestäneet vuosittain tuhansia kävijöitä keräävän Peräkonttikirppis-tapahtuman Puuvillan kauppakeskuksen pihalla. Vuonna 2020 tilaisuutta ei voitu järjestää pandemian takia.  

Yhteistyö on vakiintunutta myös Satasairaalan kanssa. Satasairaalassa toteutuu paljon opiskelijoiden harjoitteluita ja niihin liittyvää kehittämistyötä. Vuonna 2020 pilotoitiin moduulimuotoista harjoittelua ja Satasairaalaan henkilökuntaa osallistui Diakissa järjestettyihin mielenterveys- ja päihdetyön simulaatioihin. Diak on myös järjestänyt Satasairaalan henkilöstölle täydennyskoulutusta.  

Diak ja Satasairaala sekä SAMK, Winnova, Sataedu, Porin perusturva ja Rauman sosiaali- ja terveystoimiala muodostavat yhdessä Kliinisten opettajien terveysalan verkoston. Verkosto kehittää yhdessä opiskelijoiden ohjausta, yhtenäistää harjoitteluiden käytänteitä sekä järjestää yhteisiä koulutuksia esimerkiksi harjoitteluohjaajille. 

Diakin keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen perusterveydenhuollon toimijat. Opiskelijat suorittavat perusterveydenhuollossa harjoittelujaan ja opintoihinsa kuuluvia kehittämistehtäviä sekä opinnäytetöitä.   

Diakin koordinoima Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueen muiden koulutusorganisaatioiden (SAMK, Winnova, Sataedu) kanssa maahanmuuttaja- ja romaniopiskelijoiden opintojen sujuvoittamiseksi ja työllistymisen tukemiseksi.  

Sataedun kanssa Diak kehittää myös väyläopintoja lähihoitajaopinnoista sairaanhoitaja- ja sosionomiopintoihin.    

Lisäksi Diak vastaa Satakunnan alueellisen mielenterveys- ja päihdeverkoston koordinoimisesta. Verkosto järjestää vuosittain mielenterveys- ja päihdefoorumin. 

Kirkon alalla yhteistyö on tiivistä Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien sekä Turun arkkihiippakunnan, Tampereen ja Lapuan hiippakunnan kanssa. Keskeisiä yhteistyön muotoja ovat opintoihin kuuluvat seurakuntaharjoittelut, muiden opintojaksojen kehittämistehtävät, KiTOS (eli Kirkon työhön opiskelevien) -seminaari, harjoitteluohjaajien tukeminen sekä luentovierailut. Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä on lisäksi mukana opiskeluhyvinvointiin liittyvässä yhteistyössä.  

Diak kuuluu lisäksi Turun arkkihiippakunnan johtavien diakoniatoimijoiden verkostoon. Verkosto kehittää alueen diakoniatyötä ja edistää harjoitteluyhteistyötä.  

Lisäksi Diak on alueen korkeakoulujen muodostaman Satakorkean johtoryhmän, sote-ryhmän ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan jäsen. Kerran vuodessa kokoontuu myös Satakorkean neuvottelukunta, jossa kohtaavat maakunnan korkeakoulujen, kaupunkien, keskeisten työelämätahojen ja Satakuntaliiton edustajat.  

Nostot hanketyöstä vuonna 2020 

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeessa edistettiin vuonna 2020 erillishaun kautta valituiksi tulleiden opiskelijoiden opintoja. Osa opiskelijoista valmistui jopa etuajassa. Lisäksi hankkeessa vietiin monikulttuurisosaamista sote-alan työpaikoille, järjestettiin monikulttuurisuuskoulutuksia sekä tuotettiin eri alojen työpaikoille soveltuvia animaatioita, jotka ovat katsottavissa hankkeen nettisivuilla. <https://opinportailla.diak.fi/matkalla-ammattiin/minianimaatiot/> 

Esimerkki Porin-kampuksen hankkeista: