Siirry sisältöön

Koulutus

Vuonna 2020 otimme digiloikan opetuksessa, kun pandemian myötä opetusta, kansainvälistä toimintaa ja tapahtumia siirrettiin voimakkaasti verkkoon. Vuoden aikana kehitettiin useita uusia koulutusohjelmia. Diakin laatujärjestelmän auditoinnissa syksyllä 2020 koulutuksen laadunhallinta arvioitiin edistyneeksi.

Uusia avauksia

Arcadan kanssa käynnistettiin englanninkielinen ja kaksikielinen (suomi–ruotsi) sairaanhoitajakoulutus syksyllä 2020​. Kaksikielisen koulutuksen opiskelijat suorittavat puolet opinnoista ruotsiksi ja puolet suomeksi. Koulutus vastaa akuuttiin tarpeeseen sairaanhoitajista, jotka voivat antaa hoitoa molemmilla kotimaisilla kielillä. Lue lisää tiedotteesta.

Kolmen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelmat uudistettiin. Ensinnäkin luotiin monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen koulutusohjelma. Kyseessä on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista monialaisen yhteistyön ja asiakaslähtöisten palveluiden johtamisessa.

Uusi englanninkielinen sosiaalialan koulutusohjelma Global Change and Community Development antaa opiskelijalle valmiuksia tarkastella kriittisesti yhteisöissä tapahtuvaa globaalia muutosta ja kehittää yhteisölähtöisiä työtapoja epätasa-arvon vähentämiseksi. Opiskelija voi opinnoissaan syventyä esimerkiksi ekososiaaliseen muutokseen ja sosiaalisiin innovaatioihin tai innovatiiviseen ja yhteensovittavaan johtamiseen.

Terveysalan osaajille suunnattu uusi tutkinto People-Centred and Innovative Leadership in Health Services antaa valmiuksia kehittää monialaisesti asiakaslähtöisiä ja näyttöön perustuvia käytäntöjä terveydenhuollon alalla.

Korkealaatuista opetusta

Diakin laatujärjestelmän auditoinnissa syksyllä 2020 koulutuksen laadunhallinta arvioitiin edistyneeksi. Erityisesti kiitettiin opiskelijoiden ja opiskelijakunnan roolia laatutyössä. Auditoinnissa meillä oli selkeää näyttöä laadunhallinnan toimivuudesta, sillä kaikissa vuoden 2019 opiskelijapalautteen kehittämiskohteiksi asetetuissa asioissa tulokset olivat parantuneet.

Vuoden 2020 palautteen pohjalta kehittämistyötä jatketaan ryhmätöiden vähentämisessä ja kehittämisessä, oppimistehtävien selkiyttämisessä sekä Diakle-oppimisalustan ja opinnäytetyöprosessin kehittämisessä. ​

Virtuaalinen kansainvälisyys vahvistui

Keväällä  2020 Diakista lähti kansainväliseen opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon yhteensä 18 opiskelijaa. Vaihdot kuitenkin keskeytettiin yllättäen alkaneen pandemian vuoksi. Syksyllä 2020 kansainväliset vaihdot jouduttiin perumaan.

Fyysisten liikkuvuusjaksojen lisäksi Diakin opiskelijat osallistuivat monipuolisesti virtuaaliseen kansainväliseen yhteistyöhön erityisesti 3IN-allianssin kumppanikorkeakoulujen kanssa.

Koulutustoiminnan ja opiskelijapalveluiden digiloikka

Pandemian vuoksi koulutus sekä opiskelijapalvelut muutettiin lähes täysin verkossa toteutuvaksi.​ Yhtenä esimerkkinä on opiskelijoiden, Diakin henkilökunnan ja työelämäkumppaneiden yhteinen osallistavan ja tutkivan kehittämisen OSKE-toritapahtuma. Helsingin-kampuksen syksyn OSKE-tori toteutui täysin verkossa.

Uudenlaisen verkkototeutuksen valmistelu käynnistyi jo keväällä 2020, kun näytti siltä, ettei OSKE-toria voida toteuttaa kampuksella koronatilanteesta johtuen. Tapahtuma toteutui webinaarina sekä syys- ja lokakuun ajan Howspace-ympäristössä.

Palautekyselyssä 74 prosenttia osallistujista oli valmis suosittelemaan Howspace-ympäristöä osallistumismuotona jatkossakin. Kampuksella järjestettävistä lähitapahtumista ei kuitenkaan luovuta kokonaan.