Siirry sisältöön

Poikkeuksellinen vuosi 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja jää historiaan pandemian vuotena. COVID-19 muutti lyhyessä ajassa maailmaa ja ihmisen käyttäytymistä. Paluuta aikaisempaan ei enää ole, vaan joudumme hyväksymään sen, että pandemioita tulee jatkossakin ja meidän täytyy elää ja toimia yhteisöissämme uudella tavalla.

Toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen

Maaliskuun puolessa välissä koulutuksemme ja palvelumme siirtyivät pääosin verkkoon. Muutos oli erittäin nopea ja kokonaisvaltainen. Diakilaisten vahva verkko- ja digiosaaminen mahdollistivat sujuvan ja keskeytyksettömän siirtymän uuteen tilanteeseen. Diakin digikyvykkyyttä on kehitetty jo pitkään ja toiminta verkossa on ollut monille tuttua.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta Diakin tulokset olivat hyvällä tasolla ammattikorkeakoulujen vertailussa. Diakin opiskelijat suorittivat tutkintonsa parhaiten määräajassa (77 % valmistuneista). Jatkuvan oppimisemme pisteitä kasvatimme edellisvuoteen verrattuna 3 000 pisteellä.

Opiskelijoiden tukipalvelut keskiössä

Diakilaisten kokemukset etäopiskelusta ja -opinnoista olivat pääosin myönteisiä. Yhteisöllisyyttä, ryhmäytymistä ja osallisuutta ylläpidettiin myös verkossa mm. yhteisillä e-kahveilla. Diak kehitti yhdessä opiskelijakunta O’Diakon kanssa systemaattisesti opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalveluita, joilla ennaltaehkäistiin opiskelijoiden yksinäisyyden kokemusta ja turhautuneisuutta pitkittyneeseen etäopiskeluun. Lehtoreiden verkko-opetuksen ja -ohjauksen valmiuksiin ja taitoihin kiinnitettiin erityistä huomiota

Hanketyötä ajankohtaisten teemojen eteen

Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta kohdentui vaikuttavalla tavalla pandemiaolojen ja niiden seurausten hoitamiseen. Hankkeiden sisällöt koskivat ajankohtaisia teemoja, kuten työ- ja opiskelupaikan ulkopuolella olevan väestön osallisuuden ja työkykyisyyden tukemista, korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämistä ja pudokkuuden ehkäisemistä sekä vaikeissa olosuhteissa työskentelevien yrittäjien muutostilanteiden tukemista.

Diak menestyi hyvin hankerahoituksissa. Hanketoteutuksissa kehitimme uudenlaisia keinoja kohdata yksilöitä ja yhteisöjä.

Kansainvälistyminen syveni

Jatkoimme eurooppalaisen korkeakouluverkoston, 3IN-allianssin rakentamista allianssiyhteistyönä kuuden korkeakoulun kanssa. Korkeakouluverkostolla on yhteensä 95 000 opiskelijaa ja henkilökuntaa 8 000.

Yksi Suomen laadukkaimmista korkeakouluista

Vuosi 2020 oli meille laadun vuosi. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti Diakin uusinta-auditoinnin ja antoi Diakille laatuleiman. Korkeakoulumme laatujärjestelmän kokonaisuus arvioitiin edistyneelle tasolle. Sijoitumme laatuarvioinnissa Suomen kolmen parhaan korkeakoulun joukkoon.

Tulevaisuudessa pidämme laadun korkealla tasolla ja kehittämme toimintaamme yhdessä opiskelijoiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Uusi strategia valmistui

Suuntaamme tulevaisuuteen uudella strategialla 2021–2030. Diakin strategian keskiössä on toimintamme tarkoitus, joka on sanoitettu seuraavasti: Vasta kun maailma on kaikille hyvä, Diakia ei enää tarvita. Strategiassamme olemme kirkastaneet arvomme ja vahvuutemme.

Strategisia valintojamme ovat kampusrakenteen uudistaminen, liikkuvan kampuksen ja osaamiskeskittymien kehittäminen sekä kansainvälisyyden vahvistaminen. Valinnoilla varmistamme Diakin laadun, kilpailukykyisyyden sekä kestävän toiminnan tulevaisuudessa.

Poikkeuksellinen vuosi tarjosi meille uusia mahdollisuuksia ja monia haasteita. Digitaalisuuden hyödyntämistä tulemme vahvistamaan, mutta tärkeää on tehdä se huomioiden ihmisten kokemukset ja yhteisöllisyyden tarpeet. Pandemian jälkeinen yhteiskunnallinen tulee olemaan haastava, mutta Diakilla on osaamista ja vahvuutta vastata myös uusiin kompleksisiin ongelmiin.

Elina Juntunen
toimitusjohtaja, rehtori