Siirry sisältöön

Innovaatiotoiminta

Diakin vahvuuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) ovat TKI-prosessien osaaminen, hyvät alueelliset ja kansalliset kumppanuudet sekä syvä ymmärrys alueellisista ja temaattisista kehittämistarpeista vaikutusalueillaan. Käynnissä olevissa noin 70 hankkeessa toimitaan laajoissa verkostoissa satojen kehittämiskumppaneiden kanssa. Näissä verkostoissa vahvistetaan Diakin strategian mukaista osaamista ja kehitetään ratkaisuja, jotka vahvistavat sekä alueellista että yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  

TKI-toiminnassa koronapandemian aiheuttamalla poikkeustilanteella oli sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Pandemia osoitti selkeästi sen, että Diakin osaamista tarvitaan poikkeuksellisina aikoina.

Diakille myönnettyä ulkopuolista rahoitusta kohdistui esimerkiksi työ- ja opiskelupaikan ulkopuolella olevan väestön osallisuuden ja työkykyisyyden tukemiseen, korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen ja pudokkuuden ehkäisemiseen sekä vaikeissa olosuhteissa työskentelevien yrittäjien muutostilanteiden tukemiseen. Toisaalta pandemia vaikeutti ja jopa esti joidenkin kasvokkain kohtaamista edellyttävien toimenpiteiden toteuttamista. 

Innovaatioita jatkotyöstettiin

Työelämäyhteistyön osalta toiminnassamme korostui aikaisempina vuosina tehtyjen sosiaalisten innovaatioiden tuotteistaminen ja niiden jatkohyödyntäminen. Erityisesti Diakissa kehitetyt hyvinvointimittarit, hyvinvointipalvelujen vaikutusten moniammatilliset arviointityökalut ja yhteisölliset valmennukset ovat olleet keskiössä ja niitä pilotoidaan ja jatkokehitetään kaupunkien, järjestöjen ja palveluntarjoajien kanssa ympäri Suomea.

Vaikuttavia julkaisuja 

Diakin julkaisutoiminta oli 270 julkaisulla määrällisesti hyvällä tasolla. Julkaisujen sisällöt kytkeytyivät hyvin uuteen strategiaamme ja toivat esille erityistä profiiliamme – esimerkkeinä tästä vaikkapa Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö sekä Diakin TKI-toiminnan 5. vuosikirja Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Dialogi-verkkomediassamme julkaistiin lähes sata asiantuntijablogia ja -artikkelia.

Laadun osalta toteutimme vuodenvaihteessa Diakin julkaisutoiminnan arvioinnin, jossa ulkopuolinen asiantuntijapaneeli antoi viimeisen neljän vuoden julkaisutoiminnallemme hyvän arvion sisällön ajankohtaisuuden ja käytettävyyden osalta sekä arvokkaita näkemyksiä julkaisujemme edelleen kehittämiseksi. 

Diakin tutkijoilta julkaistiin myös ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä, esimerkiksi Diakoniabarometri, Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät-niminen selvitys sekä TEMin tilaama selvitys yhteiskunnallisten yritysten nykytilasta Suomessa. 

Valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta

Lue alueraportit vaikuttavasta toiminnastamme eri puolilla Suomea:

Globaalit hankkeet

Diak oli kuluneen vuoden aikana mukana toteuttamassa kymmentä kansainvälistä kehittämishanketta, joko hankkeen vetäjänä tai kumppanina. Poikkeusoloista huolimatta hankkeita toteutettiin onnistuneesti osittain uudenlaisenkin virtuaalisen yhteistyön keinoin. Esimerkiksi Dvine-hankkeessa kehitettiin vietnamilaisten ja nepalilaisten kumppaniyliopistojen opetusohjelmia sekä pedagogisia lähestymistapoja yhteistyössä eurooppalaisten kumppaniyliopistojen kanssa.

Tähtäimessä eurooppalainen korkeakoulu

Vuonna 2020 Diak jatkoi tiivistä yhteistyötä strategisen korkeakoulukumppanuutemme, 3IN-allianssin jäsenkorkeakoulujen kanssa. 3IN-allianssikorkeakoulujen rehtorit sopivat yhteistyön jatkamisesta ja laajentamisesta monialaiseksi. Allianssissa täsmennettiin tulevat yhteiset strategiset tavoitteet, ohjaus- ja yhteistyömalli sekä toimenpideohjelma vuosille 2021–2022.   

Allianssin TKI-yhteistyötä edistettiin toteuttamalla jäsenkorkeakoulujen TKI-työn kartoitus, ideoimalla allianssin yhteistä TKI-yhteistyöpalvelua sekä valmistelemalla useampi yhteinen kehittämishanke. Allianssikorkeakoulujen tukipalveluista kirjasto, viestintä sekä liikkuvuuspalvelut järjestivät virtuaalisia kehittämistapaamisia. 

”Rohkeasti avoin Diak”

Yksi vuoden 2020 sisäisistä kehittämisteemoistamme oli ”Rohkeasti avoin Diak”, jossa päivitimme Diakin linjaukset avoimen toimintakulttuurin, tutkimuksen ja kehittämisen, tiedon ja oppimisen periaatteiden osalta. OKM:n viimeksi toteuttamalla arviointikierroksella nousimme tasolta 3 tasolle 4. Saavutetun tason ylläpitämiseksi tai nostamiseksi työtä jatketaan niin TKI-toiminnan, julkaisutoiminnan kuin opetusmateriaalienkin avoimuudenkin osalta.  

Kestävä ja vastuullinen Diak

Diak sitoutui Arenen koordinoimana toteutetun Hiilineutraali, kestävä ja vastuullinen ammattikorkeakoulu -julkilausumaan. Kestävä ja vastuullinen Diak -ohjelmaa koordinoimaan perustettiin työryhmä, joka jatkossa tukee Diakin kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan tiekartan toteutumista eri tulosalueilla ja toiminnoissa.